‘Drama op de basisschool’

Elke basisschool in Nederland is eigenlijk verplichting om drama te geven. Maar in de praktijk gebeurt dit vaak te weinig. Waarom? Men heeft geen vakdocent Drama en/of vindt het zelf eng of moeilijk om drama te geven.

Daarom is er het pakket 'Drama op de bassisschool' ontwikkeld. Dit pakket bestaat uit 10 lessen voor de groepen 1 t/m 8. De lessen worden op uw eigen school, bijvoorbeeld in speelzaal of gymzaal gegeven door een dramadocent.

De lessen kennen een duidelijke opbouw. Elke les begint met een warming up en sluit af met een cool down. Daarnaast heeft elke les een thema, bijvoorbeeld: zintuigen, vertrouwen, werken met emotie, in tweetallen werken, accent op beweging, werken n.a.v. een verhaal of prentenboek, enz.

De prijzen zijn afhankelijk van het aantal lespakketten die per school of bestuur worden afgenomen. Voor meer informatie over prijzen of de pakketten neem contact op via de mail: of bel Jaap Nijhof: 072 5611334.

Naast het pakket 'Drama op de bassisschool' is er ook de mogelijkheid voor een workshop 'Dramatische vorming in het bassisonderwijs'. In deze workshop wordt in drie lessen aan de leerkrachten uitgelegd hoe het pakket in elkaar zit en hoe er mee te werken met de kinderen in de klas.

Voor meer info over de workshop 'Dramatische vorming in het bassisonderwijs'

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

HomeIIIDrama basisschoolIIIVertelkringIIIWorkshopIIIOverigeIIIVoorstellingIIIVertellen basisschoolIIIInfo Jaap